NIRAS Aarhus

– NIRAS

niras reference - NIRAS - Aarhus

DK – Aarhus

Konsultbolaget NIRAS är ett konsultföretag med bygg- och ingenjörslösningar, för stora projekt i 108 länder över hela världen. Med hållbarhet som mål bidrar NIRAS till att bygga ett framtida samhälle, genom att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till tekniska utbildningar och universitet, så bidrar de även till samhällsdebatten.

Scantron har levererat ett passagesystem till NIRAS kontor i Århus, där MIx-portregister har installeras vid huvud- och bakentrén samt vid källarparkeringen. De anställda kan komma in med sina taggar, medans besökare kan ringa till receptionens SLIM50T svarsapparat. Receptionisten kan se på svarsapparatets bildskärm exakt vem som ringer från portregistret, och på så sätt öka säkerheten på arbetsplatsen.

Relaterade produkter