BankInvest

– Kapitalforvalteren BankInvest

bankinvest oversigt - BankInvest - Köpenhamn

DK – Köpenhamn Ø

Kapitalförvaltaren BankInvest finns belägen i östra Köpenhamn och ligger i ett bostadsområde. Byggnaden har skapats i en enkel och minimalistisk arkitektur, och det samma har också gjorts med passerkontrollen till byggnaden. Det har installerats en PDS porttelefon samt Scantron FlexAir® passerkontroll i form av en Nexus läsare vid de olika ingångarna. Hissen har fått Scantrons hisstyrningsenhet installerad, som kontrollerar vem som ska ha tillträde till de olika våningarna. Själva passerkontrollen består av en Nexus läsare med knappsats som placerats i hissen. Medarbetarna kan skanna deras brickor på läsaren och därmed välja våning baserat på deras fördefinierade vånings-grupper som har förprogrammerats in i Scantrons Nova mjukvara.

www.bankinvest.dk