Brunevang

– PAB

brunevang reference - Brunevang - Rødovre

DK – Rødovre

De 16 våningshusen i Brunevang har alla uppförts under 1954 i traditionell stil med tegelfasader och sadeltak med tegelbeläggning, men det är stora individuella olikheter mellan fastigheterna – både med tanke på inredning och fasader. I 2014 påbörjades en omfattande renovering av existerande bostäder i Brunevang. Renoveringen stod färdig i 2016 och i detta sammanhang installerades PES porttelefoner vid alla ingångsdörrar till byggningarna samt Nexus PW Proxläsare. Detta gör det enkelt för de boende, eftersom de kan skanna sina passerbrickor framför Nexus läsaren och därigenom ges tillträde till byggnaden. PES porttelefonen har utförts i enkel och modern design som ger en snabb överblick över de boende i uppgången. De boende besvarar enkelt ett samtal via Stilux svarsapparater som har installerats i alla lägenheter.

Relaterade produkter