Bymuren

– Avedøre Boligselskab

bymuren oversigt - Bymuren - Avedøre

DK – Avedøre Nord

Avedøre Stationsby är ett bostadsområde i Avedøre, mitt i Köpenhamn, som hyser en lång rad olika typer av bostäder, däribland ungdomsbostäder och 1-4 rumslägenheter. Vid Bymuren i Avedøre Nord har det installerats VPES-porttelefoner samt Nexus P läsare, som sitter vid uppgångsdörrarna i de olika bostadshusen. Nexus P läsaren utgör en del av Scantrons FlexAir® passerkontrollsystem, som kontrolleras av Alpha centraler och den webbaserade Nova mjukvaran, vari alla användar- och tillträdesrättigheter definieras. De boende kan skanna en förprogrammerad bricka framför Nexus P läsaren, som ger dem tillträde till byggnaden. De boende får extra trygghet med VPES porttelefonen, som har en integrerad kamera och som är ansluten till SLIM50T-svarsapparaten som finns installerad i lägenheterna.