Det Store Havnehus (Hamnhuset)

– Bostadsföreningen Ringgaarden

det store havnehus oversigt - Det Store Havnehus - Aarhus

DK – Århus

Vid hamnen i Århus ligger ”Det Store Havnehus”, som rymmer framtidens ungdomsbostäder. Byggnationen är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och har uppförts efter en förväntad energistandard för år 2025. Vid huvudingångarna har det installerats MIX porttelefoner med display och vridhjul. De boendes namn och tillträdesrättigheter kan ändras och uppdateras via den webbaserade Nova mjukvaran. MIX porttelefoner har anslutits till de Stilux svarsapparater som finns installerade i alla lägenheter.

Relaterade produkter