DOKK1

– Århus Kommun

dokk1 oversigt - DOKK1

DK – Århus C

DOKK1 är Århus’ nya Stadsbibliotek och ”Borgerservice” (vilket är ett servicekontor för medborgare), som ligger i Århus’ hamnområde. Den blå och vita fasaden på byggnaden förmår att avspegla både staden och den omringade hamnen, så att det skapas samstämmighet mellan båda. DOKK1 har fått modul-uppbyggda porttelefoner i en stilren design installerade, vilka skapar en enkel lösning för flera funktioner. Moduflex porttelefoner finns både vid portar och trappuppgångar. Därtill finns Moduflex pelare vid ingångar, både på gatunivå och vid huvudingången. Porttelefonerna har kameror, högtalare och ringknappar installerade. Pelarna har i övrigt både namn och adress ingraverade med belysning i en fjärde modul. Vid uppringning via ringknapp så etableras en förbindelse till Sky-svarsapparater genom IP porttelefoni. På detta sätt undgås kablage, vilket gör installationen mycket mer flexibel.

Relaterade produkter