Hisstyrning

elevatorstyring 540 555 - Hisstyrning
  • Mjukvarustyrd hiss

    Med Scantrons hisskontroll är det möjligt att ge användare tillträde till fördefinierade våningsplan. Det är enkelt och snabbt att ändra tillträdesrättigheterna i Nova mjukvaran utan att behöva kontakta en hissfirma, vilket ger besparingar för ekonomin, tidsförbruk samt underlättar vardagen. Dessutom möjliggör mjukvaran en enkel och snabb överblick över ’vem, vad, var och när’ via händelseloggen som alltid finns tillgänglig.

  • Begränsat tillträde

    Systemet kan programmeras till att ge användare tillträde till specifika destinationer när de skannar sina brickor på en Nexus läsare som monterats i hisskorgen. Alternativt kan svarsapparaternas dörröppningssignaler programmeras till att tillåta besökandes tillträde till en specifik destination.

  • Hisslösning

    Scantrons hisslösning är innovativ och nyskapande inom området för enkel integration av hisstyrning med passerkontroll och porttelefoni. Det hela styrs av en Alpha-controller som har outputs för att kunna styra upp till 10 hissdestinationer per kontrollenhet.