Mobil passerkontroll

adgang fra mobil 1 - Mobil passerkontroll
  • Bred användbarhet

    GSM gatewayen kan användas på många olika platser, såsom t.ex. företag som har ett behov av att kunna ge tillträde till skiftande användare där det kan vara olämpligt att utdela passerbrickor/kort.

  • Enkel kontroll via mjukvara

    I Nova mjukvaran kan användarens telefonnummer ställas in för att ge tillträde på samma sätt som vanliga passerkort. De nummer som matas in läses av GSM-gatewayen som öppnar dörren/porten om telefonnumret till personen i fråga finns registrerat i mjukvaran.

  • GSM-Gateway

    Ett enkelt telefonsamtal öppnar okomplicerat en port eller dörr. Med hjälp av en GSM-Gateway från Scantron kan användaren öppna en port eller en dörr direkt från sin mobiltelefon via ett SMS-meddelande eller ett samtal. Den boende eller exempelvis en receptionist behöver därför inte vara i närheten av dörren/porten för att öppna upp.