Gøteborg Allé

– Østjysk Bolig

DK – Århus

Vid Gøteborg Allé i Århus har Østjysk Bolig förvandlat tidigare undervisningslokaler till 94 attraktiva ungdomsbostäder. Här har den senaste teknologin tänkts in i byggnaden, och man har därför valt att installera Scantrons FlexAir® passerkontrollsystem. FlexAir® integrerar porttelefoni, digitala postboxar och passerkontroll i ett enda smart system, där de boende har tillträde till det hela med endast en enkel bricka. Vid huvuddörren har det installerats en MIX porttelefon med integrerade läsare samt namn-display, som har anslutits till Stilux svarsapparater i varje boendes lägenhet. Stilux svarsapparater gör det enkelt för de boende att släppa in besökande. Vid bakdörrar, vid tvättstuga, och som en del av det digitala postboxanläggningen har det installerats Nexus läsare. Och vid lägenhetsdörrar har det monterats eleganta EvoLock® handtag. De boende får tillträde till dörrar och individuella postboxar genom att skanna sina brickor framför läsaren. Administrationen kan enkelt hålla reda på utskiftning av de boende i den webbaserade Nova mjukvaran, där de boende kan läggas till, brickor programmeras och namn-displays uppdateras.