trådlös porttelefoni

Trådlöst 1-användar kit till mindre installationer

1-användar kit är lösningen till mindre omfattande trådlösa installationer. Med denna trådlösa lösning så kan man exempelvis fritt röra sig omkring och samtidigt besvara dörrsamtal. 1-användar kittet passar bra till en-familjs hus, kontor- och lagerbyggnader, institutioner och liknande. Användaren kan utan problem ha flera telefoner anslutna till anläggningen, som ringer samtidigt, varvid större områden kan manövreras med hjälp av flera telefoner.