Fjärrkontrollerade slutbleck

Fjärrstyrd slutbleck – öppnar dörren på avstånd

Scantrons fjärrkontroll-slutbleck gör det möjligt att öppna dörrar efter behov. Med fjärrkontrollen är det möjligt att öppna dörrar i begränsade intervaller, permanent, samt att låsa dörrar. Man kan knyta upp till 12 fjärrkontroller till varje enskild dörr.