SLIM60BT svarsapparat

Relaterade referenser

SLIM60BT – Video svarsapparat för brandkommunikation

SLIM60BT är en kompakt video-svarsapparat som används tillsammans med en brandkommunikationsanläggning. Svarsapparaten har utrustats med en 3,5” TFT-färgskärm, vilket säkerställer tydliga bilder av de besökande. Dessutom har video-svarsapparaten en enkel användaryta, samt få överskådliga knappar med symboler, vilket gör den enkel att manövrera.