sensolock 01 standalone - Stand-alone SensoLock®

Stand-alone SensoLock® – Fristående och smart läsare

SensoLock® elektronisk cylinder från Scantron fås som stand-alone läsar där man uppnår den samma enkla, och säkra installation, utan användning av kablar, ledningar, centraler samt mjukvara till styrning av system. Stand-alone läsarna programmeras separat vid hjälp av ett programmeringskort. Tillträde till de enkla dörrarna kan administreras av användarna själva som vid hjälp av programmeringskortet styr vilka kort eller brickor som ska ha tillträde.