Rosenbæk Byport

– Sandal Ejendomme

rosenbaek byport reference - Rosenbæk Byport - Odense

DK – Odense

Rosenbæk Byport ligger på hörnet av Vindegade och Vestergade i Odense centrum, där det finns 39 attraktiva hyresrätter samt en stor mataffär. Materialet som valts återspeglar en klassisk tegelbyggnad, som omfattar stadsmiljön. Byggnaden fokuserar på energieffektiva och säkerhetslösningar. Därför är byggnaden utrustad med ett fullständigt passagesystem med online- och offlineläsare samt ett integrerat videosamtalssystem. Boenderna får tillgång till huvud- och bakdörrar samt deras digitala brevlådor via deras unika passagebrickor. Det är installerade Nexus läsare vid huvudingångarna samt offline EvoLock® och SensoLock® på cykelförråd och bakdörrar. Hela systemet administreras via Nova-programvaran vilket gör att fastighetsadministratören kan fjärrstyra dörrar, uppdatera namnvisning och tillträdesrättigheter.