Schades Have

– AP Pension

schades have oversigt - Schades Have - Köpenhamn

DK – Köpenhamn S

Schades Have i Köpenhamn är en modern fastighet, med ett harmoniskt arkitektoniskt samspel mellan material och byggnadsformer. De har valt porttelefoni och passage som har en snygg design som passar byggnadens arkitektur, med gråsten, gråvita betongväggar och en vacker tegelsten i fasaden. Huvudingången är utrustade med PES-porttelefoner och Nexus-läsare, boende har lätt åtkomst till byggnaden genom att skanna sin bricka framför Nexus-läsaren. Boenderna kan också komma in via porten från gården och till sin lägenhet, där finns det elektroniska SensoLock® låscylindrar installerade. Passagesystemet gör det enkelt att hantera många användare med gemensamma eller olika åtkomstpunkter och tidscheman.