Toftegård

– Boligforeningen 3D

toftegaard oversigt - Toftegård - Herlev

DK – Herlev

Toftegård erbjuder attraktiva bostäder i vackra omgivningar centralt i Herlev. Bostäderna är energisnåla och både sol och regnvatten utnyttjas fullt ut för byggnaderna. Inga resurser spills på Toftegård, varför man även har installerat Scantrons passerkontrollsystem. Vid huvudingångarna hänger Epoke porttelefoner med läsare, samtidigt som det vid andra ingångar har monterats Nexus läsare eller EvoLock® handtag. De boende kan komma in igenom alla relevanta dörrar med hjälp av sin passerbricka. I Nova mjukvaran kan administrationen enkelt upprätta, omprogrammera och ta bort brickor efter behov, så att inga brickor slösas bort i onödan. När det kommer gäster på besök, ringer de på vid porttelefonerna till de boendes Stilux svarsapparater, varifrån de boende därefter kan invitera dem in.