alpha brand 02ny - Alpha brandcentral

Alpha brandcentral – övervakning av systemet

  • Fungerar som övervakning av systemet
  • Kontrollerar samt söker efter strömavbrott, batterifel, kortslutning och komponentfel
  • I händelse av fel sända eddelanden vidare till systemadministratören

I  varje brandkommunikationsanläggning är det möjligt att uppgradera systemet till att innehålla övervakning. Under framtagningen av våra brandkommunikationsanläggningar har vi prioriterat brandsäkra lösningar, men också möjligheten till att integrera övervakning av systemet. På detta sätt övervakas komponenternas funktion konstant.

En enkel lösning är att installera en Alpha brandcentral som fungerar som övervakningscentral av systemet och kontrollerar samt söker efter strömavbrott, batterifel, kortslutning och komponentfel. Centralen styr kommunikationen mellan anslutna komponenter och säkerställer dessutom att allting fungerar som det ska och utan problem. Om Alpha brandcentralen ansluts till ett FlexAir® passerkontrollsystem, kommer brandcentralen också att övervakas.