183947 OX11GX 993F 1 - IP porttelefoni

IP Porttelefon – dörröppning via smarttelefon app och lägenhetsterminal

Scantron IP Porttelefon gör det möjligt att ta emot samtal via app på Android & IOS smartphones, samt digitala lägenhetsdisplayer. När en besökare ringer på portregistret går samtalet till användarens app/lägenhetsterminal och samtalet visas på deras skärm. Här kan användaren enkelt öppna porten direkt med en enda knapptryckning på skärmen, prata med och se vem som befinner sig vid porten.

Scantron IP Gateway ansluter till BUS-dörrtelefonsystemet och det interna nätverket, vilket gör det möjligt att ta emot ljud/videosamtal via app och lägenhetsterminaler. Användaren får ett enkelt, användarvänligt och framtidssäkert system, som kan utökas med flera funktioner när behovet uppstår.