1
2
3
IP doertelefoni step 1 2 3 SE - IP porttelefoni
1

Besökarna ringer upp den de vill i fastigheten via Scantrons SAGA IP porttelefon eller en porttelefon ansluten till Scantrons IP Gateway.

2

Dörrsamtalet tas emot direkt på den boendes smartphone via Scantron MultiApp® eller den boendes lägenhetsterminal via en nätverksanslutning.

3

Från MultiApp® eller AT7 lägenhetsterminal kan den boende enkelt öppna dörren till trapphuset för besökaren.

IP Porttelefon – dörröppning via smarttelefon app och lägenhetsterminal

Scantron IP Porttelefon gör det möjligt att ta emot samtal via app på Android & iOS smartphones, samt digitala lägenhetsdisplayer. När en besökare ringer på portregistret går samtalet till användarens app/lägenhetsterminal och samtalet visas på deras skärm. Här kan användaren enkelt öppna porten direkt med en enda knapptryckning på skärmen, prata med och se vem som befinner sig vid porten.

Detta är möjligt genom Scantrons SAGA IP porttelefon som ringer direkt till en porttelefon-app via nätverksanslutningen. Vid traditionella eller digitala porttelefoner kan Scantrons IP Gateway anslutas till BUS-porttelefonsystemet och det interna nätverket, så att dörrsamtalet tas emot via smartphone-appen och lägenhetsskärmarna. Scantrons MultiApp fungerar både via WiFi och 3G-/4G-nätverksanslutning. Därför tas dörrsamtal emot även om du inte är hemma. Användaren får ett enkelt, användarvänligt och framtidssäkert system som kan utökas med fler funktioner när behov uppstår.