AT7 med NovaDrive

AT7 lägenhetsterminal ger boenden nya möjligheter

AT7-lägenhetsterminal är en användarvänlig och enkel skärm som används av boenden. Via lägenhetsterminalen kan boende komma åt Scantron NovaDrive®-moduler direkt genom sin pekskärm. Lägenheten är utrustad med en 7-tums färgdisplay som kan integreras med videodörrtelefoni. Boendena kan använda lägenhetsterminalen som ett dagligt verktyg för enkla funktioner som dörrtelefoni, dörröppning. Men även för utökade funktioner som att boka gemensamma utrymmen, ta emot meddelanden från bostadsföreningen, visualisera energi- och resurskonsumtion, samt tillgång till webbtjänster och dokument. NovaDrive®-menyn är uppbyggd enligt bostadsföreningens behov. AT7-lägenhetsterminalen är en del av en IP-porttelefon lösning, vilket möjliggör många nya funktioner för boende och administratörer.