NovaDrive®

– ett driftssystem med fokus på bostads- och boendeadministration.

Scantron har utvecklat NovaDrive® systemet, vilket är ett användarvänligt och flexibelt driftssystem för bostadsfastigheter. Systemet lämpar sig särskilt väl för ägar- och bostadsföreningar och består av ett brett sortiment av tillträdesgivande produkter med standard- samt specialdesignade lösningar. Med NovaDrive® optimeras vardagen för de boende och arbetsflöden effektiveras för administrationen.