Service, support och säkerhet

Gör det enkelt för dig själv och dra nytta av en av Scantrons många tjänster inom bl.a. support, konfiguration och programmering av porttelefon och passerkontrollanläggningar. Våra tjänster kan till exempel användas om du saknar erfarenhet, kapacitet eller tid för att slutföra en installation av våra produkter. Det är kanske helt enkelt så att du vill ha en färdig lösning klar för installation där alla önskade funktioner ingår. Vår service och vårt aktiva engagemang besparar er ofta pengar i slutändan som installatör. Installationen är enklare och tidsåtgången blir mer förutsägbar, och en bra enhet hos slutanvändaren ökar tillfredsställelsen.

Få en översikt över alla våra tjänster nedan.

Scantron service support - Service