Ringknapp och utgångsknapp

Anropsknapp och utgångsknapp används antingen i sin enkelhet eller som supplement till en porttelefon. Knapparna kan användas som utgångsknappar vid lägenhetsdörren i ett våningshus.