brandmandstelefon 01ny - Brandmanstelefon

Brandmanstelefon – Tvåvägskommunikation vid tilfälle av brand

  • Tvåvägskommunikation mellan räddningstjänsten och nödställda
  • Skapar snabbt överblick över situationen
  • Enkel manövrering och hög användarvänlighet

Med en brandmanstelefon är det möjligt att erhålla tvåvägskommunikation mellan räddningstjänsten och nödställda i ett våningshus. Brandmanstelefonen har en användarvänlig design som gör det enkelt för brandkåren att hålla reda på samtal från nödställda och kommunicera direkt med personerna via de anslutna svarapparaterna (vanliga svarsapparater eller nödtelefoner). På detta sätt kan brandkåren snabbt skapa sig en överblick över situationen, och se var det behövs hjälp och assistans.