Svarsapparater till brandkommunikation

Svarsapparaterna ingår i Scantrons brandkommunikationsanläggning, där brandkåren kan larma direkt via svarsapparaterna.