Trafikstyring

trafikstyring 1 - Kontrollera trafiken
  • Samma mjukvaruplattform

    Som administratör är det en stor fördel i vardagen att ha alla byggnadens passerkontrollfunktioner samlat i en och samma mjukvara. Scantrons parkering/trafikljuskontroll kan också integreras som en del av detta system.

  • Tillträde via bricka/kort eller fjärrkontroll

    För att få tillträde till parkeringsområdet används en bricka, antingen till en vanlig läsare eller till en fjärrkontroll, som anläggningen kan läsa av från ett avstånd på 15-20 meter beroende på omständigheterna. Den sistnämnda typen av lösning innebär att föraren varken behöver kliva ur bilen eller rulla ner sitt sidofönster.

  • FlexAir® passerkontrollsystem

    Det är lämpligt med ett eller fler trafikljus för att reglera tillträde till parkeringsplatser, källare, garage, logistikområden och liknande, där många fordon passerar eller där det är snäv passage. Dessa trafikljus kan styras automatiskt med hjälp av FlexAir® passerkontrollsystem, som gör det enkelt att kontrollera in- och utkörsel.