parking traffic light controller 01 - Alpha parking controller

Alpha Parkerings- och Trafikljus kontroll

  • Integrerar passerkontroll och parkeringssystem
  • Betjäning och tillträdet via bricka/kort eller med fjärrkontroll
  • Reglerar passagen via trafikljusstyrning

Scantrons Alpha Parkerings- och Trafikljus kontrollenhet är en stand-alone central som har designats till att kontrollera trafiken in och ut från parkeringsområden. En Alpha Parkerings- och trafikljuskontrollenhet kan med fördel installeras i både stora och små parkeringsanläggningar och möjliggör administration av infarten till området med unika passerbrickor/kort eller fjärrkontroll. På detta sätt fås ett passerkontrollsystem med mjukvara och parkeringsvägledning i ett enda system. Olika trafiksituationer och typer av läsare gör det möjligt att lägga till olika funktioner i systemet, såsom trafikljus, läsare, portar och fordonsdetektorer samt mjukvarulösningar såsom närvarosensor, anti pass-back, biljettsystem m.m.