noedtelefon 01ny - Nödtelefon

Nödtelefon – hjälp vid evakuering av gemensamma områden

  • Säkerställer tvåvägskommunikation med utsatta nödställda och brandkåren
  • Användarvänlig och enkel användning
  • Fokuseras på folk med nedsatt mobilitet, hörsel eller syn

Nödtelefonen är en enkel och stilren porttelefon, som används i tillfälle av en nödsituation. Den finns tillgänglig och är användarvänlig för oss alla som har behov för hjälp i tillfälle av brand eller evakuering. Det är viktigt att en nödtelefon placeras i korridorer, samt platser som kan fungera som uppsamlingsställen under evakuering, om personen inte har möjlighet att själv evakuera byggnaden. Nödtelefonen har utförts i robust rostfri stål som passar in i alla omgivningar.