Bokningsterminal – interaktiv skärm med många möjligheter

  • 21.5" stor bokningsterminal med pekskärm
  • Integrerad Nexus läsar gör det lätt att reservera byggnadens gemensamma rum.
  • Kan integreras i ett passerkontrollsystem

Scantrons FlexAir® passerkontrollsystem erbjuder en 21,5” bokningsterminal, som är enkel och användarvänlig. Bokningsterminalen består av en pekskärm med integrerad mjukvara för reservation av lokaler samt en ansluten Nexus läsare. Denna lösning ger en strukturerad vardag, där användarna enkelt kan reservera de gemensamma lokaler som man önskar ha tillträde till i byggnaden. Via Nova mjukvaran utarbetar administratören specifika lokaler som kan reserveras; såsom tvättstuga, möteslokaler, festlokaler, m.fl. Reservationerna struktureras visuellt på skärmen i form av en överskådlig kalendervisning, vilket ger en överblick över när de enskilda lokalerna är lediga eller upptagna.