alpha elevator 01ny - Alpha hisstyrning

Alpha hiss-styrning – smart hiss-styrning

  • Integrerar passerkontroll och hisstyrning
  • Betjäning och tillträdet via personligt kort eller en bricka
  • Enkelt administreras via Nova mjukvaran

Huvudelementet i hisslösningar är centralen, som ansluter alla andra komponenter/element och samtidigt hanterar kommunikationen till hisstyrningen. En läsare installeras till exempel i hisskorgen eller vid huvuddörrens porttelefon, varigenom användarens bricka/kort med tillträdesrättigheter läses och hissen friges. Scantrons hisslösning har baserats på säkerhet, användarbehov och intelligent mjukvara, som tillsammans betyder att centralen har utvecklats till att tillgodose nutida samt framtidiga behov. Det betyder, att denna lösning ger möjlighet till anpassning, utökning och uppgradering av nuvarande system med användning av existerande komponenter.