Nexus Online läsare – del av ett smart passagesystem

  • Ersätter den traditionella nyckeln / låset vid ytterdörren
  • Säkrar ditt kontor eller byggnad under hela dygnet
  • Finns med eller utan knappsats

Scantrons online Nexus läsare är en av de centrala komponenterna i FlexAir® systemet, och är avgörande för den höga säkerhet som FlexAir® garanterar. Online Nexus-läsare är konstant förbundna med systemets kärna – Alpha centralen. På detta sätt blir läsarna automatiskt uppdaterade med de nyaste tillträdesrättigheterna.
Online Nexus är den optimala läsaren för dörrar med mycket trafik, och/eller behov för hög säkerhet. Därför blir den som oftast använt vid huvudingångar, personalingångar, trappuppgångar osv. Nexus läsaren tillkännager tydligt om användarna har tillträde eller inte vid hjälp av en ljudsignal samt en röd/grön diod.