Prox och MIFARE® DESFire® brickor och passagekort

  • Enkel hantering av brickor och kort
  • Korten/brickorna läser av en prox-läsare eller en MIFARE läsare beroende på lösningen
  • Fås i olika färger

Prox/ MIFARE® DESFire® brickor gör vardagen enklare och nyckelknippan mindre. Lösningen fyller och väger nästan ingenting, och är därför ett gott alternativ till att få fler nycklar i den evigt växande nyckelknippan. Korten/brickorna läser av en prox-läsare eller en MIFARE DESFire läsare beroende på vilken lösning, som väljs. FlexAir® systemet gör det möjligt att använda samma bricka till alla dörrar.

Vår Nova mjukvara gör det möjligt att konfigurera kort och brickor utan användning av en bordläsare. Du kan därför snabbt och enkelt använda identifikationsnumret på brickan till att styra rättigheterna.