kort 04 - Kort och brickor

Prox och MIFARE brickor och passagekort

  • Hög säkerhet - brickor/kort kan inte kopieras
  • Korten/brickorna läser av en prox-läsare eller en MIFARE läsare beroende på lösningen
  • Fås i olika färger

Prox/ MIFARE brickor gör vardagen enklare och nyckelknippan mindre. Lösningen fyller och väger nästan ingenting, och är därför ett gott alternativ till att få fler nycklar i den evigt växande nyckelknippan. Dessutom kan brickorna fås i olika färger, vilket gör det enklare att skilja brickorna om de har olika tillträdesrättigheter. Korten/brickorna läser av en prox-läsare eller en MIFARE läsare beroende på vilken lösning, som väljs. FlexAir® systemet gör det möjligt att använda samma bricka till alla dörrar.

Vår Nova mjukvara gör det möjligt att konfigurera kort och brickor utan användning av en bordläsare. Du kan därför snabbt och enkelt använda identifikationsnumret på brickan till att styra rättigheterna.