Passage läsare

Alla delar i ett FlexAir® passerkontrollsystem har skapats för att ge högsta gradens säkerhet – här är läsarna de centrala komponenterna.