sensolock haengelaas - Hänglås

Elektroniskt hänglås med SensoLock® låscylinder

  • Perfekt lösning till platser där man ofta byter ut hänglåset
  • Betjäning och tillträdet via personligt kort eller en bricka
  • Säkert, ekonomiskt och återanvändbart lösning

En av fördelarna med en elektroniskt hänglås med SensoLock® läsaren, är att hänglåset inte behövs bytas ut om man mister en nyckel. Därför är Scantrons hänglås den perfekta lösningen till områden med fler användare, eller platser där man ofta byter ut hänglåset, såsom i cykelförråd, källare, verkstäder, containers och byggplatser. I Nova mjukvaran kan läsaren enkelt nollställas och alla brickor tas bort på en gång. Det gör det lätt att återanvända hänglåset, antingen på samma eller en helt ny plats. Det är möjligt att begränsa tillträdet under specifika tider samt tilldela personer olika tillträdesrättigheter. Det elektroniska hänglåset är både säkert, ekonomiskt och återanvändbart.

En offline-läsare kräver minst en online-läsare i systemet för att kunna uppdatera användarens passerbricka/kort med respektive rättigheter. Läs mer om offline systemet här