2 traads porttelefoni - 2-tråds porttelefoni

2-tråds porttelefoni

  • Återvänd befintlig kabeldragning
  • Enkel installation med bara 2 ledare
  • Idealisk för både nybygg och renoveringsprojekt

Med en 2-tråds/bus porttelefonlösning från Scantron är det möjligt att konvertera äldre audioanläggningar till nya och moderna videoanläggningar. Installationen är enkel och lätt att utföra eftersom endast två ledare används. Detta är därför en mycket tidsbesparande lösning. Den enkla och okomplicerade anslutningen gör det också svårare att göra misstag vid installationen. Lösningen är kompatibel med alla Scantrons BUS-baserade videoporttelefoner; från den kompakta VPES till den moduluppbyggda MIX.