Brandmanspanel – Snabb varning vid brand

Brandmanspanelen är räddningstjänstens betjäningsenhet som används till att sända envägskommunikation till delar eller hela områden vid tillfälle av brand och evakuering. Det är möjligt att varsla och informera områden med larmsignaler eller röstmeddelanden, så att personerna i byggnaden förstår den aktuella situationen. Detta skapar lugn och minimerar ovisshet om hur evakueringen ska gå till. Brandmanspanelen är tillägnad byggnader på över 7 våningar, där räddningstjänstens stegar inte kan nå upp till alla nödutgångar på alla våningar. Brandmanspanelen kan anpassas till bostäder, företag samt offentliga byggnader.