Passagesystem för fastigheter

Här får du en översikt över våran passerkontroll.
Läs mer om Nova mjukvara, Alpha Centraler, Läsare, Skärmar, Kort & Brickor m.m. Åtkomstkontroll är ett säkert och elektroniskt sätt att kontrollera åtkomsten till en hel fastighet, enskilda ingångar eller lokaler

Alpha centralen fungerar som kärnan i systemet och kan anslutas till online- och offlineläsare, elektroniska låscylindrar, informationsskärmar, bokningsterminaler, digitala brevlådor, porttelefoni med mera.