Kommunikationspelare – fritstående porttelefon och passage

  • Integrerar passerkontroll och porttelefoni i en
  • Många möjligheter i samband med uppsättning och design
  • Utan olika elektroniska monteringar på byggnaden

Önskar man inte att montera porttelefonen direkt på byggnaden, kan man välja att placera den som en fristående pelare. Kommunikationspelare förenar två motsatta önskemål genom att arkitektens önskan att skapa en stilren och harmonisk fönsterfasad bevaras utan olika elektroniska monteringar, samt att användarens önskan om en enkel och överskådlig ankomst tillgodoses. Pelare kan kort sagt hjälpa till att framhäva byggnadens arkitektur.

Om man väljer en pelar-lösning är det också möjligt att bygga in en läsare i pelaren. Genom att kombinera passerkontroll och porttelefoni i en pelare, samlas det hela i en och samma komponent. Utöver att man kan montera en läsare i pelaren, är det också möjligt att montera kodlås som kan användas både till att ge tillträde eller som ljuständningsknapp.