Alarmintegration

alarmintegration 1 - Alarmintegration
  • Larmuppdateringar med interaktiva översikter

    Med FlexAir® alarmintegration från Scantronkan man via interaktiva planritningar i Nova mjukvaran hålla koll på vilka dörrar som är spärrade på grund av en aktiverad larm-zon. Här är det även möjligt att aktivera och avaktivera zonerna.

  • En professionell lösning

    Flera larmsystem från olika producenter kan styras samtidigt och detta gör Scantrons passerkontrollsystem till en av marknadens säkraste och mest innovativa lösningar inom alarm- och passerkontroll.

  • Detaljerad log

    Alarmintegration tillåter användare med tilldelade tillträdesrättigheter att aktivera eller avaktivera larm-zoner med sina passerkort via online läsare. Dessutom får administratören åtkomst till en detaljerad log över ändringar i alarmtillstånden i form av systemhändelser som kan skrivas ut när behov av dokumentation uppstår.