Bokning

booking 1 - Bokning
  • Et genialt bokningsystem

    I Nova mjukvaran är det möjligt att reservera faciliteter på bestämda dagar under specifika tidsperioder via bokningsmodulen. Det är enkelt för användarna att se och göra reservationer samt att navigera runt de olika bokningsfaciliteter som finns via ett användarvänligt och klickbart kalender-interface.

  • Säker passage

    Efter installation kan användaren boka sig in på den tid som önskas via den webbaserade mjukvaran. Därefter är det endast användarens passerbricka som fungerar under den tidsperiod som valts. Man kan därför vara säker på att andra inte har tillträde under samma tidsperiod.

  • Bokning via olika enheter

    Eftersom systemet är 100% webbläsarbaserat är det möjligt att utföra bokningar via både mobil, surfplatta eller PC. Bokningsmodulen kan även köras separat via en Scantron bokningsterminal med pekskärm ansluten till en Nexus-läsare.