Infoskärm – Perfekt för integrerad informationsvisning

  • Stor designfrihet - kan anpassas efter behov
  • Vandalsäker infoskärm på 21.5"
  • Kan monteras lodrätt och vågrätt

Scantrons FlexAir® passerkontrollsystem erbjuder en enkel och elegant administration av information via infoskärm. Innehållet på infoskärmen uppdateras genom Scantrons Nova mjukvara, och på detta sätt kan bostadsföreningen eller företaget personligt anpassa sina skärmar således att design och layout överensstämmer med deras varumärke.

Infoskärmen erbjuder ett brett urval av möjligheter för design- och innehåll i form av trapphustavlor, textboxar, meddelanden, Iframes (hemsidor), video, bilder, m.m. Denna lösning är perfekt till trappuppgångar, receptioner och möteslokaler, där informationsdelning är en stor del av vardagen.