Brandkommunikation

Scantrons brandkommunikationsanläggning består av en uppgraderad porttelefon som byggts ut med exempelvis en brandmanspanel. Brandmanspanelen är räddningstjänstens operativa enhet, som används till att sända larmsignaler eller talmeddelanden i tillfälle av brand och evakuering.

Systemet har utvecklats utifrån brand-och evakueringsstrategier beskrivna i de strikta danska riktlinjerna ”Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri”, som utvecklats av beredskapen i Danmarks fyra största kommuner.