Alla önskemål kan uppfyllas

alle oensker kan opfyldes 1 - Alla önskemål kan uppfyllas
  • Inbyggda och användarutvecklade scripts

    Några funktioner har byggts in i Alpha centralen, vilket bl.a. omfattar vanliga händelser såsom ”öppna och lås”, ”toggle-tillstånd” osv. I andra fall kan det vara nödvändigt att utveckla individuella scripts som anpassats efter behov och önskemål. Scantrons utvecklare har en lång erfarenhet med programmeringsspråket Python och kan programmera in specialfunktioner.

  • Utvecklade funktioner med EX|FU-moduler

    En centrals basala funktionalitet kan expanderas med en användardefinierad EX|FU modul, som utvecklats i programmeringsspråket Python. Python-scripts styrs av ’hjärnan’ i systemet – Alpha centralen. Dessa scripts berättar för centralen hur den ska förhålla sig när fördefinierade händelser sker; såsom t.ex. att öppna flera dörrar, aktivera ett alarm vid olika typer av händelser, ställa in tiden på säkerhetslås osv.