Alpha centraler

Kärnan i Scantrons passerkontrollsystem är centralen. Under utvecklingen av våra Alpha centraler har vi prioriterat flexibilitet, användarbehov och framtida teknologier högt.