Moderna svarsapparater för 2-tråds porttelefoni

  • Återanvänd befintlig kabeldragning
  • Moderna svarsapparater med video
  • Enkel och tidsbesparande installation

Med Scantrons 2-tråds porttelefoni är det möjligt att ersätta en äldre audio-porttelefonanläggning med en tidsenlig och modern videoanläggning. Detta gäller även för de svarsapparater som finns i lägenheterna. Genom att återanvända kablarna från tidigare installationer kan Scantrons VIVO- och VITRO-svarsapparat installeras i fastigheten. Scantrons 2-tråds porttelefoni kan också användas i nya byggnader där det krävs en enkel och säker lösning.

Genom att använda befintliga kablar från en äldre audioanläggning kan man snabbt och ekonomiskt fördelaktigt installera en modern videoanläggning. Svarsapparaterna är enkla att installera och lätta att montera direkt på väggen i lägenheterna. Både VIVO- och VITRO-svarsapparaterna är kompatibla med alla Scantrons videoporttelefoner, hela vägen från den klassiska VPES-porttelefonen till skräddarsydda porttelefoner.