gsm topny - GSM gateway

GSM Gateway – Få enkel åtkomst via mobiltelefonen

  • Tillträde beviljas via telefonsamtal eller textmeddelanden
  • Enkel mjukvaruadministration
  • Inget behov av att lämna ut fysiska taggar/kort

Med Scantrons GSM gateway lösning är det möjligt att öppna dörrar eller portar med hjälp av sin mobiltelefon i stället för med en passerbricka eller kort. Detta är den idealiska lösningen, om man har ett stort antal besökande som ska ha tillträde till ett specifikt område inom en viss tidsperiod. Det kan t.ex. handla om lastbilschaufförer som ska hämta eller lämna paket under en tidsbegränsad period.

Installationen är enkel. Det krävs endast att telefonnumret samt landskoden läggs till i Nova mjukvaran, tillsammans med information om gällande tidsperiod. Härefter får användaren tillträde genom att ringa eller skriva ett SMS till numret i GSM gatewayen.