ati 01 - Analogt telefoninterface (ATI)

ATI – Analogt porttelefoni via fastanätstelefon

  • Använda sig av den vanliga telefonen som en allt-i-ett svarapparat
  • Tryck på “7” för att öppna dörren
  • Möjlighet till distinkt ton när det är ett samtal från dörren

Analogt telefoninterface (ATI) öppnar upp för möjligheten att använda sig av den vanliga telefonen som en allt-i-ett svarapparat, och därmed integrera det vanliga telefonsystemet i en porttelefonanläggning. Med ett analogt telefoninterface slipper man med andra ord att installera andra svarsapparater eftersom existerande fastnätstelefoner kan ingå i systemet och därigenom ersätta behov för att installera svarsapparater. Det enda som krävs är att det finns en analog lokallinje i en telefoncentral, samt att svarapparaterna kan hantera DTMF-toner.

Som användare av porttelefonanläggningen kan man genom att knappa in ”7” öppna dörren och ”8” tända ljuset i uppgången. Dessutom är det möjligt att ringa porttelefonen och aktivera annan utrustning som kan vara ansluten till anläggningen, såsom en extra port, en bom, en kamera eller liknande.