racklaas 01ny - Racklås

Racklås – eletronisk säkring av serverrum

  • Betjäning och tillträdet via personligt kort eller en bricka
  • Enkelt och snabbt lägga in nya boende i Nova mjukvaran
  • Perfekt till säkring datorrum och serverskåp

Det elektroniska racklåset är en del av FlexAir® passerkontrollsystem från Scantron, och kan därför kombineras med existerande komponenter och lösningar. Man uppnår bästa möjliga optimala säkerhet året runt, eftersom det inte är möjligt att få tillträde till ett skåp utan att det är godkänt på förhand.

Eftersom racklåsen är en del av FlexAir®, är det enkelt att lägga till, ta bort och redigera i användarnas tillträdesrättigheter via Nova mjukvaran. Därmed behöver man inte byta ut hela systemet, utan endast ersätta den borttappade brickan med en ny.

En offline-läsare kräver minst en online-läsare i systemet för att kunna uppdatera användarens passerbricka/kort med respektive rättigheter. Läs mer om offline systemet här