Nexus Offline läsare – till sekundära dörrar

  • Snabb och säker passerkontroll utan långa kablar och ledningar
  • Idealisk till att säkerställa sekundära dörrar
  • Finns med eller utan knappsats

Nexus offline-läsaren är idealisk till att säkerställa sekundära dörrar eller dörrar placerade inne i byggnaden, där man önskar ett utseende som en online-dörr, till exempel dörrar till individuella kontor, serverrum, lagerrum, teknikrum, källarrum, eller cykelrum. Dessutom är Nexus offline också idealisk till installationer, där man annars skulle behöva dra lång kabel, samt i kalla miljöer, där batteridrivna offline-läsare vore olämpliga. Nexus offline-läsaren finns tillgänglig med eller utan tangentbord, varav den förstnämnda gör det möjligt att själv välja PIN-kod som ett extra lager av säkerhet ovanpå avläsning av bricka/kort.

En offline-läsare kräver minst en online-läsare i systemet för att kunna uppdatera användarens passerbricka/kort med respektive rättigheter. Läs mer om offline systemet här