Niagara

– Malmö Högskola

niagara oversigt - Niagara - Malmö

SE – Malmö

Malmö Högskolas fakultet Niagara ligger centralt belägen i Malmö. Byggnaden är en offentlig höghusbyggnad, vilket betyder att de måste följa Boverkets krav på byggnader om brand- och evakuering. Enligt Boverket ska tvåvägskommunikation anpassad till rörelsehindrade och funktionsnedsatta personer möjliggöras. Därför har Scantrons nödkommunikationssystem installerats. Via systemet kan brandkåren vid evakuering informera hela byggnaden om räddningsarbetet med hjälp av brandmanspanelen och de anslutna nödtelefoner som hänger på varje våning samt i receptionen. Brandkåren kan snabbt etablera tvåvägskommunikation med de nödställda, vilket särskilt ökar säkerheten för både rörelsehindrade och funktionsnedsatta. Nödtelefonerna kan till vardags användas till intern kommunikation mellan våningarna. Hela systemets funktionsduglighet kontrolleras av en övervakningsenhet så studerande och lärare alltid kan känna sig trygga.