Larssons berg, Mölndal

– Bostadsrättsföreningen Stensjöterrassen

larssons berg reference - Larssons berg - Mölndal

SE – Mölndal

Vid Larssons Berg i Mölndal ligger bostadsrättsföreningen Stensjöterassen, som består av bostadshus med upp till 5 våningar. Här har det installerats MIX porttelefoner samt Nexus läsare med vandalskydd vid huvudingångar och utomhusförråd. I lägenheterna har Stilux audio-svarsapparater installerats. Vid varje port sitter en MIX porttelefon i modern design som har monterats direkt på dörrpanelen vid varje portuppgång. Den består av display, högtalare och läsarmodul. Med en läsarmodul kan dörren enkelt öppnas genom att endast skanna de boendes brickor framför läsarfönstret. För att underlätta för rörelsehindrade har en Nexus läsare monterats på en pelare ett par meter från huvudingången. Placeringen av läsaren har satts i en användarvänlig höjd för rörelsehindrade personer, så att de enkelt kan komma åt läsaren och skanna brickan för att öppna porten.